Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

κώδικας ιατρικής δεοντολογίας

Άραγε πόσοι των έχουμε διαβάσει; Και αν τον έχουμε διαβάσει πόσο τον τηρούμε στην καθημερινή ιατρική πράξη; Είχε να αναθεωρηθεί από 1955 [ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ25.5/6.7.1955 (ΦΕΚ171 Α’)], τώρα ισχύει ο "ΝΟΜΟΣ3418 Φ.Ε.Κ. Α΄287/28-11-2005
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ".

 κατεβάστε το αρχείο

Καλή ανάγνωση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου