Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Έκθεση λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Χώρας

Το παρακάτω έγγραφο στάλθηκε στην διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου και του Γ. Ν. Σάμου σε μια προσπάθεια καλυτέρευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η σκέψη μου να το αναρτήσω πηγάζει από το γεγονός ότι θεωρό ότι μπορεί να γίνει αφορμή μιας γενικότερης συζήτησης.

ανοίξτε το αρχείο

Λειτουργία Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου

Εργαζόμενοι Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου Σάμου "Λειτουργία Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου"

 Το θέμα αφορά όλους του Σαμιώτες αλλά κυρίως τη δυτική Σάμο.

κατεβάστε το αρχείο

Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου - Μετακίνηση Πρόχειρου Χειρουργείου