Υλικό Μαθημάτων

Ακολουθώντας το σύνδεσμο θα βρείτε αρχεία από άρθρα, παρουσιάσεις ή άλλο πάνω στα οποία θα στηριχθούν τα μαθήματα. Τα περισσότερα από αυτά είναι αυτούσια άρθρα που έχω μαζέψει από συνέδρια ή από το διαδίκτυο και οι μόνες παρεμβάσεις που έχω κάνει είναι κάποιες υποσημειώσεις για να διευκολύνουν την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που δίνουν. 
Αν ένα θέμα παρουσιάσεως  το βρείτε σε δυο διαφορετικές χρονιές, είναι προτιμότερο να κατεβάζετε την ποιο καινούργια παρουσίαση: 

Υλικό για διάβασμα
Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων_2012
Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων_2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου